Förlängt utbildningsbevis

Nu har Weritas SkadeTeknik fått sin behörighet att utföra brandskyddsbesiktningar förlängt.

Det innebär att Weritas SkadeTeknik kan utföra och protokollföra den årliga brandskyddskontroll som försäkringsbranschen kräver. 

Säkerhetsbestämmelserna i försäkringsbolagens villkor kräver att arbetsfordon samt skogs och anläggningsmaskiner uppfyller kraven i Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 och att en årlig brandskyddskontroll utförs. Underlåtelse att följa dessa regler kan leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada. 

Utfärdare av beviset är Svensk Försäkring Administration AB, org nr: 556668-2216

2016-12-15 15:55