Förlängt utbildningsbevis

 

Weritas SkadeTeknik har fått sitt utbildningbevis för Årlig Brandskyddskontroll på arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner förlängt till år 2022. 

Utbildningsbeviset är utfärdat av Svensk Försäkring Administration AB, 556668-2216

Säkerhetsbestämmelserna i försäkringsbolagens villkor kräver att arbetsfordon samt skogs och anläggningsmaskiner uppfyller kraven i Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 och att en årlig brandskyddskontroll utförs. Underlåtelse att följa dessa regler kan leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada.